Rễ bơm chân không

máy thổi rễ, máy thổi rễ công nghiệp, rễ máy hút bụi.